ROBOTTINA 2000

Foam & Wash

ROBOTTINA 2000

 

 

Robottina 2000 je automatická čistící jednotka speciálně konstruována k tlakovému mytí rotačních stolů a běžících pásů. Jednotka je maximálně bezpečná díky absenci jakýchkoliv elektrických součástí. Veškeré pracovní procesy tohoto stroje jsou poháněny stlačeným vzduchem. Vše, co je k instalaci stroje třeba připravit, je přivedení stlačeného vzduchu a vysokotlaké ohebné hadice na pracovní místo. Robottina plně nahrazuje lidskou pracovní sílu při čištění pásů v bourárnách masa a podobných potravinářských provozech, kde právě tyto oblasti bývají nejproblematičtější z hlediska mikrobiologických stěrů.
Robottina 2000 je snadno manévrovatelná a po ukončení pracovního úkolu může být jednoduše přemístěna na jiné pracovní místo. Čistící tryska se pohybuje rychlostí větší než 1 m/s, čímž dosahuje vynikajícího čistícího efektu.
Robottina 2000 se vyrábí ve třech šířkách (50 cm, 70 cm a 100 cm) a zákazník tak může zvolit ideální řešení pro konkrétní potravinářský provoz.