PĚNOVACÍ SOUDEK

Foam & Wash

PĚNOVACÍ SOUDEK

Napěňovač 1625 je mobilní jednotka pro pěnové čištění. Je tvořen nerezovou tlakovou nádobou o objemu 24 l, která se před samotným pěnovým čištěním naplní vodou a dezinfekčním nebo čistícím přípravkem v potřebné koncentraci. Poté se nádoba uzavře tlakovým uzávěrem s bezpečnostními kanállky (viz obr. Níže) a připojí se na přívod stlačeného vzduchu. Po dostatečném natlakování je možné nádobu odpojit od přívodu stlačeného vzduchu. Tím je zařízení připraveno k sanitaci. Oplach aktivní pěny se provádí hadicí připojenou na řad a zakončenou nerezovou pistolí (volitelné příslušenství).
Napěňovač 1625 je vhodný zejména do řeznictví a malých výroben masa, kde by investice do sofistikovanějšího sanitačního systému tvořily neúměrně vysokou část celkových nákladů společnosti.

 

STANDARTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

 

  • nerezová nádrž 24 l
  • tlaková hadice 5 m 
  • stříkací nástavec
  • pistole

 

 

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

 

  • nerezová stříkací pistole pro oplach
  • tlaková hadice (metráž)